excellent-logo-icon-2

Excellent Leven kiest er bewust voor om geen zorg te bieden in bepaalde situaties. Daarom hanteren wij onderstaande uitsluitingscriteria

  • Cliënten die een gevaar voor zichzelf of voor de medewerkers zijn. Bijvoorbeeld cliënten met een BOPZ status, cliënten met verslavingsproblematiek, cliënten met een zeer complexe psychiatrische problematiek of vergevorderde dementie.
  • Wanneer de situatie rondom de zorgvrager maakt dat de veiligheid van de zorgverleners en/of de zorgvrager niet kan worden gegarandeerd
  • Wanneer Excellent Leven onvoldoende kwaliteit en/of kwantiteit van zorg kan garanderen
  • Cliënten die medewerkers discrimineren.
  • Wij passen geen vrijheidsbeperkende maatregelen toe.
  • Als bij geboden zorg geen veilige Arbo technische werkomgeving gegarandeerd kan worden.
  • Cliënten met een sterke neiging tot dwalen binnen het kleinschalig wonen. De woningen zijn niet gesloten en er wordt geen onvrijwillige zorg geboden.

Cliënten aan wie op grond van deze uitsluitingscriteria geen zorg geleverd kan worden, worden hierover geïnformeerd. In gezamenlijkheid wordt een alternatief gezocht.