Excellent Services

Wij zijn gespecialiseerd in particuliere thuiszorg, maar bieden eveneens zorg gefinancierd vanuit de zorgverzekeringswet (persoonlijke zorg en verpleging thuis).

excellent-leven-services

Wijkverpleging

Korte uren zorg:
Wassen en aankleden.
Toilet gaan.
Medicijnen klaarzetten en geven.

PGB/Particuliere zorg

Meerdere uren per dag:
Persoonlijke verzorging.
Begeleidende zorg.

24 uurszorg

Particuliere begeleiding en verzorging, dag en nacht.
24 uurs begeleiding.

Slaap- en waakzorg

De zorgverlener is in de nabijheid om zorg en aandacht te bieden.

Palliatieve zorg vergoed door de zorgverzekeraar

Gespecialiseerde verzorging in de laatste levensfase, dit wordt door de verzekeraar betaald.

Onze zorgverlening

  • Particuliere thuiszorg
    (verpleging en verzorging)
  • Dagzorg, nachtzorg en 24-uurs zorg
  • Wijkverpleging, persoonlijke verzorging en verpleging aan huis, gefinancierd vanuit de zorgverzekering.
  • PGB zorg
  • Palliatieve en terminale zorg en ondersteuning
  • Begeleiding thuis en op vakantie
  • Zorg tijdens verblijf in buitenland

Onze adviseur staat u te woord.

Excellent Leven

035-694 1910
naarden@excellent-leven.nl