Persoonlijke zorg en services

Excellent Leven verzorgt persoonlijke zorg en services in uw vertrouwde omgeving.

excellent-leven-header

Ervaren zorgverleners

Excellent Leven werkt met ervaren zorgverleners die daarom goed aan kunnen sluiten bij de wensen van de cliënt. Om op de hoogte te blijven van de nieuwste ontwikkelingen, worden de zorgverleners constant bijgeschoold. Inschrijving in het Kwaliteitsregister van V&V wordt gestimuleerd. Excellent Leven is een erkend leerbedrijf.

Cliënttevredenheid

Regelmatig wordt onze kwaliteit door een objectief, extern bureau getoetst bij onze eigen cliënten. Dit onderzoek wijst uit dat onze persoonlijke aanpak en betrouwbare reputatie onze sterkste punten zijn. In het laatste cliënttevredenheidsonderzoek gaven cliënten Excellent Leven het aanbevelingscijfer 8,7.

Positieve punten die naar voren kwamen in de antwoorden van cliënten hebben met name betrekking op de persoonlijke aandacht, vriendelijkheid en deskundigheid van de zorgverleners. Het totaaloordeel over de verzorgenden en verpleegkundigen luidt een 8,9. Excellent Leven levert al ruim 30 jaar (particuliere) thuiszorg in ’t Gooi en omstreken. Tevens wordt er zorg geleverd voor kleinschalige woonvormen.

ISO-gecertificeerd

ISO 9001 is de internationale norm voor kwaliteitsmanagementsystemen van organisaties. Alle zorgorganisaties moeten aan kunnen tonen dat zij kwalitatief goede en verantwoorde zorg leveren. Door het behalen van dit kwaliteitscertificaat laat Excellent Leven zien dat zij aan deze voorwaarden voldoet. Excellent Leven ziet het certificaat als een erkenning voor de wijze waarop zij hulp verleent aan haar cliënten. Bij Excellent Leven staan de behoeften en belangen van de cliënt centraal. Medewerkers van Excellent Leven werken er dagelijks aan om de kwaliteit voor de cliënten hoog te houden.

Lloyd’s Registers is de organisatie die de externe controle van de bedrijfsprocessen heeft afgenomen en zal jaarlijks toetsen of Excellent Leven aan alle normen, die hierop van toepassing zijn, blijft voldoen.

Convenant Palliatieve Zorg

Excellent Leven is, samen met 20 andere zorgorganisaties uit de regio Gooi & Vechtstreek, bijeengekomen voor de ondertekening van een convenant ter bevordering van de kwaliteit van palliatieve zorg.

De toenemende betrokkenheid bij en bekendheid van het netwerk, heeft de afgelopen jaren geresulteerd in een sterke onderlinge uitwisseling van kennis en ervaring en een goede basis voor verdere ontwikkelingen binnen het netwerk. De aandacht voor palliatieve zorg en de bewustwording van het belang ervan is door middel van de vele contacten gegroeid. De borging van de opgedane kennis en uitwisseling van de ervaringen binnen de organisaties zal de komende tijd een belangrijk thema zijn. Daarnaast zal de nadruk liggen op de onderlinge samenwerking en de afstemming van zorg tussen de betrokken partijen in het netwerk.

Meldcode

Stappenplan ouderenmishandeling, huiselijk geweld en kindermishandeling.
Bekijk het stappenplan hier.

Onze adviseur staat u te woord.

Excellent Leven

035-694 1910
naarden@excellent-leven.nl